اطلاعات فنی

اطلاعات فنی

 

روش های طراحی :

 

اصولا دو روش کلی بای طراحی این نوع سقف وجود دارد

 

الف ) ورق فولادی بعنوان قالب ماندگار (Permanet Shuttering  )

 

ب)ورق فولادی بعنوان المان کششی ( Tensile Component )

 

روش سوم دیگری نیز وجود دارد ; که طراحی بر اساس نتایج بدست آمده از یک سری آزمایشهای استندارد انجام می پذیرد که این امر مستلزم ساخت نمونه هایی با دقت بالا و سپس انجام آزمایشهای مذکور با شیوه و الگوریتم خاص خود و در نهایت گرفتن خروجیهای قابل استفاده از آنهاست .

 

الف ) ورق فولادی بعنوان قالب ماندگار

 

در این روش طراحیاز قابلیت مقاومت کششی ورق فولادی در مقطع صرف نظر می کنند ، به عبارت دیگر به ورق فولادی در مقطع صرف نظر می کنند که می بایست قادر به تحمل بارهای زنده (ابزار و نفرات) موجود تا مرحله بتن ریزی همچنین وزن بتن خیس و خشک باشد که البته پس از گیرش بتن نیازی به دکفراژ ندارد وتا پایان عمر ساختمان باقی خواهد ماند . در این حالت در واقع از عملکرد ( ( Contribution سازه ای ورق فولادی چشم پوشی شده و سقف به عنوان یک دال بتنی مسلح در نظر گرفته می شود این نحوه طراحی ، موجب میشود مقدار آرماتور محاسباتی مقطع بیشتر شود چرا که می بایست به جای ورق فولادی نیز در تحمل کشش مقطع شرکت نمایند . طراحان در این حالت ، معمولا این آرماتورهای کششی را در کف کنگره قرار داده و آنها را آرماتورهای طولی ( Longitudinal Reinforcement ) می نامند .

 

ب) ورق فولادی بعنوان المان کششی

 

در این روش ورق فولادی بعنوان المان کششی مقطع در نظر گرفته می شود ومقطع حاصله به صورت مرکب (Composite) عمل می کند در واقع در این حالت در گیری بتن و ورق فولادی به اندازه ای کافی است که در حین مقاومت در برابر لنگرها و برشهای موجود با یکدیکر عمل کرده ودچار لغزش نسبت به هم نمی شوند . طراحی با استفاده از این فرضیات ، اقتصادی ترین حالت این سقف را بدست می دهد چرا که موجب کاهش آرماتور محاسباتی مقطع خواهد شد . هر چند در نظر گرفتن درستی این فرضیات منوط به داشتن اطلاعات دقیق از مشخصات هندسی ورق و رفتار مشترک ( Interaction  ) بتن و ورق فولادی می باشد .

 

آتش سوزی :

 

ورقه فولادی فرم دار ( عرشه تحتانی ) قسمتی از این نوع سقف می باشد که با روش های زیر درمقابل حریق ایمن می گردد :

 

الف ) مقاومت در مقابل آتش ، توسط رنگ های منبسط شونده ( Intumescent paint)

 

رنگ های منبسط شونده بر پایه آب یا حلال می باشند و درجه حرارت ۲۷۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد با پف کردن تا حدود بیست برابر ضخامت اولیه شان حجیم می شوند . این ضخامت افزایش یافته یا زغال  است که تامین کننده عایق مورد نظر می باشد .

 

پوشش های با خواص سیمانی :

 

ب) پوشش های ضد حریق با خواص سیمانی به دو نونوع تر وخشک که بدون محدودیت در خصوص شرایط محیطی و اجرایی می توانند سازه و سقف (عرشه فولادی ) را در مقابل حریق تا ساعت ها ایمن نمایند .

 

در تمام آیین نامه ها بخشی به این موضوع اختصاص یافته است که خصوصا در آئین نامه کشور انگلستان (BSI  ) دو روش جهت محاسبه در برابر حریق ارائه می دهد .